3D printing คือเทคโนโลยีในการขึ้นรูป ที่ใช้หลักการเติมเนื้อวัสดุเข้าไปเรื่อยๆ โดยพิมพ์วัสดุไปทีละชั้น จนได้ออกมาเป็นวัตถุ 3 มิติ ที่สามารถจับ ถือและทดลองใช้ได้ ซึ่งตัววัสดุที่นำมาใช้พิมพ์ ก็มีให้เลือกมากมาย เช่น พลาสติก เรซิ่น รวมไปถึงโลหะ

กำรคำนวนราคาสำหรับการใช้บริการ 3D Print นั้น จะขึ้นอยู่กับความละเอียดของชิ้นงานที่ต้องการ และเวลาที่ใช้พิมพ์ รวมถึงวัสดุที่นำไปใช้พิมพ์ ถ้าต้องการงานที่ละเอียดและแข็งแรง ก็จำเป็นต้องใช้เวลาที่พิมพ์มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน การคิดค่าบริการ จะขึ้นอยู่กับชั่วโมงที่ใช้ในการพิมพ์

ในตอนนี้ 3D print สามารถพิมพ์ชิ้นงานที่เป็นโลหะได้แล้ว แต่เนื่องจากราคาของเครื่องและวัสดุที่ใช้นั้นยังมีราคาสูง ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ เลือกที่จะใช้พลาสติก มาเป็นวัสดุที่ใช้พิมพ์ เพราะมีราคาไม่แพง และยังมีความหยืดหยุ่นและแข็งแรงพอ ในการทำชิ้นงานต้นแบบ รวมไปถึงชิ้นงานทดแทน ซึ่งพลาสติกที่ใช้พิมพ์กับ 3D Printing นั้น ก็ยังมีให้เลือกอีกหลายชนิด เช่น PLA, ABS, PETG และ PC

สำหรับโปรแกรมในการออกแบบโมเดล 3 มิติ เพื่อไปใช้กับ 3D Print นั้น สามารถใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ ที่มีความสามารถในการบันทึกไฟล์ให้เป็นนามสกุล STL หรือ OBJ เช่น Fusion 360, Solidwork, Maya, 3Ds Max หรือไม่ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานบน Web Browser เช่น Tinkercad หรือ Onshape

Our Services

งานไว งานเร็ว เน้นคุณภาพ ตอบโจทย์ลูกค้า ตามความต้องการ

3D PRINTING

รับพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีให้เลือกทั้งระบบ FDM และ SLA พิมพ์ได้ละเอียดสุดถึง 25 ไมครอน...

3D SCANNING

รับสแกนชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อนำไปทำต้นแบบ วัดค่าต่างๆ หรือจะเอาไปพิมพ์กับ 3D Printer

3D DESIGN

รับออกแบบและเขียนไฟล์โมเดล 3 มิติ ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยใช้โปรแกรม Blender

3D Animation

รับทำ 3D Animation และ Presentation สำหรับสินค้า รวมถึงขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ 3 มิติ

ผลงานโมเดล 3 มิติ ที่ The Fast 3D Print พิมพ์ให้กับลูกค้า

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ

ส่งไฟล์พิมพ์งาน
Browse...

ขนาดไฟล์ใหญ่สุด 50 MB

Please wait...