3D Scanning Service

เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งของที่อยู่ในโลกจริง ให้กลายเป็นไฟล์ดิจิตอล สำหรับการปรับแต่ง เพื่อนำไปใช้งาน หรือวัดค่าต่างๆ ตามความต้องการ

Scan For 3D Printing

Scan For Reverse Engineer

Scan For Inspection

3D Scanner ที่เราใช้สำหรับสแกน 3 มิติ

เครื่องสแกน 3มิติ ที่เราใช้มีอยู่หลายรุ่นหลายราคา เริ่มต้นตั่งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน ซึ่งทาง The Fast 3D Print มีเครื่องสแกน 3 มิติใช้ด้วยกัน 3รุ่น ได้แก่ EinScan-Pro , EinScan-S , DAVID SLS-3 ในแต่ละรุ่นจะมีความสามารถและจุดเด่นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ ทาง The Fast 3D Printer สามารถสแกนงานได้เล็กที่สุดประมาณลูกบาศก์ 2 เซนติเมตร ส่วนงานขนาดใหญ่ที่ทางเราเคยสแกนนั้น อยู่ประมาณ 2 เมตร

ไฟล์ที่ได้จาก 3D Scanning

ไฟล์งานที่ได้จากเครื่องสแกนนั้นจะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล OBJ , STL , ASC ซึ่งไฟล์ที่ได้มาจะมีขนาดที่ใหญ่หลายร้อย MB และจำนวน Polygon ของโมเดลหลักล้าน ซึ่งมีคววามละเอียดที่สูงมาก ดังนั้นการที่จะนำไฟล์สแกนไปใช้นั้นอาจจะต้องผ่านกระบวนการ reverse engineering เพื่อปูพื้นผิวโมเดลขึ้นมาใหม่ สำหรับนำไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ เช่น 3D Animation หรือไม่ก็กระบวนการขึ้นรูปแบบ CNC

ขั้นตอนการสั่งงาน 3D Scanning

1

1
ส่งภาพและขนาดงาน

2

2
ประเมินราคา

3

3
สแกนงาน 3 มิติ

สำหรับการสั่งงานนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ

ลูกค้ามีไฟล์งานโมเดล 3 มิติอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ ลูกค้าสามารถส่งไฟล์มาทาง Email หรือผ่าน Upload ผ่านทางเว็บไซด์ The Fast 3D Print ในส่วนของการขอใบเสนอราคา เมื่อทางเราได้รับไฟล์แล้ว เราจะประเมินราคาแล้วส่งราคากลับไปให้ทางลูกค้า ถ้าลูกค้าตกลงพิมพ์ ก็ให้โอนค่ามัดจำสำหรับสั่งพิมพ์งาน

ลูกค้าไม่มีไฟล์งานโมเดล 3 มิติ ถ้าเป็นในกรณีนี้ ทางลูกค้าสามารถส่งแบบ 2 มิติหรือแบบที่เขียนมือมาทาง Email หรือจะเข้ามาหาเราที่ Office เพื่อให้ทาง The Fast 3D Print ทำการออกแบบโมเดล 3 มิติให้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการออกแบบ กับค่าพิมพ์งานจะคิดเป็นคนละส่วนแยกกัน

ค่าใช้จ่ายสำหรับ 3D Scanning

ทาง The Fast 3D Printing จะประเมินราคาจากภาพชิ้นงานพร้อมขนาด ของงานลูกค้าที่ส่งมาทาง E-mail หรือทาง Facebook Fanpage  ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับ ขนาด และ ความละเอียดของชิ้นงาน รวมถึงความซับซ้อนในการสแกน เช่น งานสแกนที่มีด้านนอกและด้านใน

สำหรับค่าบริการเริ่มต้มที่ The Fast 3D Print รับสแกนงาน 3 มิติ จะเริ่มที่ 2000 บาทต่องานในกรณีที่ลูกค้านำชิ้นงานส่งมาให้สแกน  สำหรับงานสแกน 3 มิติ นอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดต่างหาก เริ่มที่ 2500บาทสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล ถ้าเป็นต่างจังหวัดจะคิดตามระยะทาง กรณีสแกนงานเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าต้องการให้แก้ไขไฟล์จะมีค่าบริการแก้ไขไฟล์งานเพิ่ม ซึ่งจะแยกจากค่าสแกนงาน โดยที่ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดการแก้ไข ซึ่งจะเริ่มที่ 1000 บาท

ตัวอย่างงานสแกน 3 มิติที่ทาง The Fast 3D Print ทำให้ลูกค้า